Een team met ervaring & engagement

Maak kennis met onze oprichters

Michel Maus

Michel is licentiaat in de rechten (1993), Bijzonder Licentiaat in het Fiscaal Recht (1994) en doctor in de rechten (2005), met een doctoraal proefschrift over de grenzen van de fiscale controle. Sedert 1994 is Michel advocaat en richtte hij mee het advocatenkantoor ‘Bloom’ op. 

Michel is tevens professor aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert de vakken ‘Inleiding tot het Fiscaal Recht’, ‘Personenbelasting’, ‘Registratie- en Successierechten’, ‘Fiscale Procedures’ en ‘Fiscaal Strafrecht’.  Michel is auteur van diverse publicaties in het fiscaal recht en een bekende figuur in de Belgische media. 

Jan Tuerlinckx

Jan Tuerlinckx (1971) is fiscaal advocaat bij Tuerlinckx Tax Lawyers, auteur van het boek “Wat Wit Was” (2020), columnist van Trends/Moneytalk, docent antiwitwaswetgeving aan het ITAA (Belgian Institute for Tax Advisors & Accountants) en bestuurder van een beroepsvereniging van en voor accountants en Fiscalisten (BAB-BKR Antwerpen). Fiscaliteit is behalve zijn beroep ook zijn passie. Dat laatste is uiteraard ook de drijfveer om binnen het kader van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) mee de schouders steken onder Fiscaal Ideaal.

Koenraad Tranchet

Zowat een 25 jaar geleden begon Koen zich sterk te interesseren in de fiscaaltechnische materie van de personenbelasting. In 2009 begon hij als freelance docent vormingen te geven aan het gewone publiek. Over een periode van meer dan 10 jaar gaf hij les aan meer dan 2.000 mensen, allen particulieren. Zijn voeling met de bevolking is dan ook enorm.

In 2015 bouwde hij zijn eigen kantoor/lesplaats en geeft hij advies en coaching in fiscaliteit voor werknemers. In de aangifteperiode vult hij voor hen (met of zonder bijberoep) hun aangifte in.

Zijn expertise binnen de VZW FISCAAL IDEAAL is de technische materie van de personenbelasting. Het Voorstel van de Vereenvoudigde Aangifte (VVA) trekt bij hem enorm de aandacht wegens de vele fouten die daarin sluipen.
Verder zal hij zich inzetten voor een eerlijke belastinghervorming waar werken altijd moet lonen en zodoende de werkloosheidsval en andere valkuilen kunnen worden weggewerkt.

Zijn algemeen streefdoel is zijn passie en kennis overbrengen als ‘Belastingen in mensentaal’. Een materie zoals fiscaliteit is iets waar iedereen mee in aanraking komt maar helaas heeft niet iedereen hier een uitgebreide kennis van. Daardoor blijft er dikwijls veel geld bij de overheid liggen.

Eddy Claesen

Eddy Claesen is gecertificeerd familiebedrijfadviseur, accountant, belastingsconsulent ITAA en conflict bemiddelaar.  Hij is al meer dan 38 jaren actief als zelfstandig accountant en belastingsconsulent in de Groep Claesen, waarvan hij samen met zijn dochter An zaakvoeder is.  Accountantskantoor Genk | Groep Claesen Eddy Claesen heeft diverse publicaties op zijn naam en is spreker bij verschillende voordrachten, waaronder al meer dan 10 jaar voor Unizo als ‘overnamecoach’.

Hij is medeauteur van het boek “uw bedrijf optimaal verkopen”  Uw bedrijf optimaal verkopen – Intersentia  en de auteur van de “OvernameScan” 

Op maatschappelijk vlak was Eddy Claesen stichter en voorzitter van de Stichting Anti Stalking en rechtstreeks betrokken bij de anti-stalking wet (art. 442 bis verschenen in het Belgisch staatsblad op 17/12/’98). In 2012 richtte hij samen met divers collega’s  ‘Fiscaal correct’ op, die in 2013 de Taxman Award  Taxman Award – Wikipedia gewonnen. 

Sinds 2003 zend hij elke werkdag een spreuk Eddy Claesen | EDDIS | Eddy’s Dagelijks Doordenkende Inspirerende Spreuken naar meer dan duizend spreukenliefhebbers.   

Momenteel volgt Eddy Claesen een postgraduaat Filosofie, filosoferen, kritisch denken en burgerzin aan de PXL.

José Haustraete

José Haustraete is geboren op 1947 en studeerde Grieks Latijnse gevolgd door ‘licentie bedrijfseconomische wetenschappen ‘ (1969) . Na 10 jaar praktijk werd hij ‘speciaal licentiaat accountancy en fiscaal recht ‘  (1979) destijds Rijksuniversiteit Gent. Hij gaf vele vergaderingen, schreef artikels en zat in diverse redacties naast het 16 jaar voorzitterschap BBAV/VABF en 22 jaar activiteit binnen B.I.B.F.

Zijn kantoor startte hij in 2001 van nul en in 2000 verkocht hij het kantoor met 22 personen. Tussendoor assistent en professor Universiteit Gent (1977-2016).  Sindsdien verder zeer en verder actief in de strijd tegen  de onrechtvaardige Belgische fiscaliteit en de schrijnende discriminaties ten laste van de Belgische K.M.O. Nederland is een gidsland terzake. . Sinds 2002 blijft hij verder strijden vanuit midden Frankrijk. Nu via “Fiscaal Ideaal”.

Kaat Vanseer

Kaat studeerde Economische Wetenschappen aan de VUB en was jarenlang onderzoekster en assitente Statistiek aan de VUB en de UA. In 2007 richtte ze de Cijferij op, een bedrijf dat ervoor zorgt dat complexe statistische onderzoeksresultaten op een voor iedereen begrijpelijke manier worden vertaald.

Gaandeweg was ze als freelancer actief in heel wat datamining projecten, maar ook als business analyst in data governance projecten.

Omdat ze geen fiscale of boekhoudkundige opleiding genoot, is ze de vreemde eend in de Fiscaal Ideaal-bijt. Haar interesse voor een fiscaal rechtvaardig beleid is daarom echter niet minder groot. Eén van haar taken zal eruit bestaan om de andere Fiscaal Idealisten ertoe te dwingen een taal te spreken die ook zij, en bijgevolg het brede publiek, kan verstaan. Daarnaast zal ze vooral helpen bij de strategie, planning en operationele werking van Fiscaal Ideaal.

Jan Lambrechts

Jan Lambrechts is licentiaat in de rechten, master fiscaliteit en MBA en werkt sinds 1985 als fiscaal specialist en sociaal recht expert. Na een loopbaan als partner van een der grote internationale adviesbureaus heeft hij in 2012 zijn eigen kantoor opgericht (ICHIBAN Consult).

Hij legt zich volledig toe op advisering inzake de personenbelasting en van de belasting van niet-inwoners. Doorheen de jaren volgde hij de steeds toenemende complexiteit van de Belgische wetgeving en van de internationale  fiscaliteit. Hij bedient een groeiende groep van particulieren, op zoek naar professionele begeleiding in een vakgebied, waarin slechts een beperkte groep  van gespecialiseerde adviseurs actief is.

Nico Van Bosstraeten

Nico is geboren in 1974 en afkomstig uit Onze-Lieve-Vrouw Waver. Ondertussen is hij 14 jaar woonachtig in Berlaar. In 1998 is hij afgestudeerd aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL). Daar behaalde hij zijn diploma Licenciaat in de Handelswetenschappen met als afstudeerrichtingen Accountancy en Fiscale Wetenschappen. 

Vanaf 1998 tot 2002 heeft hij gewerkt als bediende in een accountantskantoor te Onze-Lieve-Vrouw Waver. In dat kantoor is hij dan vennoot geworden vanaf 2002 tot 2007.

Zijn titel voor erkend accountant & belastingconsulent heeft hij behaald in 2002.

In 2008 heeft hij samen met een andere vennoot het kantoor in Onze-Lieve-Vrouw Waver overgenomen dat vanaf 2012 de naam Dielens & Van Bosstraeten heeft gekregen.

Hannah Neve

Hannah heeft een masterdiploma in de rechten – afstudeerrichting fiscaal recht behaald met onderscheiding (VUB-2019). Na een jaar te hebben gewerkt bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in het fiscaal recht, is zij in november 2020 in dienst getreden bij de afdeling fiscaal recht in het kantoor Bloom-Law. Hannah is gespecialiseerd in alle facetten van het fiscaal recht.

Koenraad Geerts

Koenraad Geerts is advocaat bij Geerts & Vanderveeren, een nichekantoor dat zich toelegt op ondernemingsrecht met nadruk op financieel, fiscaal en vennootschapsrecht, met inbegrip van overnames en vermogensplanning.

 

Fatima Isarti

Fatima studeerde af in 2012 aan de Hogeschool in Mechelen in de richting Accountancy-Fiscaliteit. Hierna is ze beginnen werken bij Dielens & Van Bosstraeten. In 2018 behaalde zij haar diploma Fiscale Wetenschappen. Nu is ze bezig met haar titel om erkend accountant te worden.  

Peter Druyts

Peter Druyts (1970) is Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UA 2006), specialisatie onderzoeksmethodologie.

Peter zijn carrièrepad langsheen de verschillende uithoeken van het professionele spectrum leverden hem naast een uitgebreid netwerk ook een unieke bagage en expertise op. Hierdoor verwierf hij een pragmatische instelling waarmee hij in de eerste plaats met gezond verstand naar obstakels kijkt. Peter heeft een sterk ontwikkeld analytisch denkvermogen en vanuit zijn kritische ingesteldheid durft hij bestaande structuren en procedures in vraag te stellen.

Sinds 2011 staat hij aan het hoofd van PD-Consult. In de begindagen een adviesbureau dat zich specialiseerde in sociaal-economische analyses en modellering. Doorheen de jaren kwam de klemtoon meer op modelleren en programmeren te liggen.

Tegenwoordig is zijn bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van maatoplossingen voor bedrijfsbeheer. Procesoptimalisatie, digitalisering en automatisering zijn vaste ingrediënten in de projecten. Daarnaast doceert Peter sinds 2021 Business Intelligence (BI) aan Thomas More Business School. ‘Intelligence’ betekent zowel informatie als intelligentie. Daarom definieert Peter het concept BI als intelligent omgaan met informatie.

Peter is er van overtuigd dat hij vanuit zijn economische en bedrijfskundige achtergrond complementair kan zijn en dus een nuttige bijdrage kan leveren aan de realisatie van de doelstellingen van Fiscaal Ideaal