Missie

Fiscaal Ideaal streeft naar:

 • Vertolken van de groeiende fiscale frustratie bij burgers & bedrijven
 • Becommentariëren van fiscale vraagstukken in begrijpelijke taal
 • Een beter belastingklimaat:
  • rechtszekerheid
  • transparantie en eenvoud
  • duidelijke procedures
  • fiscale rust tussen overheid, burgers en bedrijven
 • Correcte en respectvolle behandeling van de belastingplichtige

En ook naar:

 • Loskoppelen van de fiscaliteit van ideologische discussies
 • Positief signaal geven aan de verschillende regeringen
 • Stimuleren van de investeringen en initiatieven
 • Mensgerichte aanpak van de strijd tegen fiscale fraude
 • Fiscale rechtvaardigheid

Wij bieden de overheid:

 • Feedback over wat leeft bij de belastingplichtige
 • Ideeën over verbeteringen aan het belastingsysteem
 • Medewerkring ter verbeteren van de digitale platformen
 • Een partner om te komen tot een betere en correctere fiscaliteit