Fiscalist Koenraad Tranchet (rechts) © Getty Images / Jan De Meuleneir - Photo News

Fiscalist geeft 7 voorbeelden van dure fouten in vooraf ingevulde belastingaangifte: “Niet controleren kan je meer dan 6.000 euro kosten”

De eindstreep voor je belastingbrief is in zicht en dan is de verleiding om een Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte (VVA) te aanvaarden groot. “Niet doen, eerst controleren”, drukt fiscaaltechnisch docent Koenraad Tranchet iedereen op het hart. Net als vorig jaar ontdekte hij in de VVA’s weer dure fouten. Zo dreigt een echtpaar 3.199,45 euro te verliezen omdat de woonbonus niet correct werd ingevuld en een inwonend kleinkind in de vooraf ingevulde belastingaangifte ontbrak.

“Het zijn indrukwekkende bedragen”, zei onze fiscaal expert Michel Maus versteld toen hij van Koenraad Tranchet de voorbeelden van bizarre fouten in de Voorstellen van Vereenvoudigde Aangifte kreeg voorgelegd: kinderen ten laste die niet meegeteld werden, een allang verkocht tweede verblijf dat blijft ‘spoken’, een fiche die wél in MyMinFin steekt, maar niet in de aangifte werd opgenomen… De financiële gevolgen voor de belastingplichtigen in kwestie zijn niet min: in het frappantste geval een verschil van meer dan 6.000 euro voor iemand die het al niet bijzonder breed heeft.

“De brave burger kan er niet meer op vertrouwen dat de fiscus hem helpt om zijn belasting- aangifte te optimaliseren en zo niet meer belasting dan nodig te betalen”
Fiscaal Ideaal, nieuwe actiegroep voor de belastingbetaler

“Als een persoon ten laste of een woonbonus niet wordt meegeteld, loopt het snel op”, knikt Koen Tranchet. “Ook al omdat het effect versterkt wordt door de gemeentelijke opcentiemen, die een belasting zijn op de federale en gewestelijke belastingen die je moet betalen.” Aan de hand van zeven gevallen die hij als freelance docent onder ogen kreeg, toont hij aan wat waar misloopt en wat de financiële gevolgen zijn. “Maar denk nu niet dat dat uitzonderingen zijn”, zegt hij nog. “Helaas zijn het heel vaak dezelfde fouten die altijd weer opduiken, zelfs jaar na jaar. De mensen kunnen gelukkig zelf actie ondernemen om de te veel betaalde belastingen terug te krijgen en dit via een bezwaar. Binnen de vijf jaar kan je in bepaalde gevallen een rechtzetting vragen via een ambtshalve ontheffing. Maar om dat te kunnen doen, moet je de fouten natuurlijk eerst ontdekken.”

Lees meer in Het Laatste Nieuws