“Nieuw samengestelde gezinnen kunnen een paar duizend euro besparen op belastingen”: fiscalist geeft 5 tips om jouw aangifte te optimaliseren

Niemand wil de fiscus meer geven dan waar hij recht op heeft. En toch blijven te veel
mensen elk jaar weer afstand doen van tot duizenden euro’s waar ze recht op hebben.
Fiscalist Koenraad Tranchet ziet dat vaak bij het invullen van de belastingaangifte van zijn
klanten. Hij legt uit wat je kan doen om niet meer te betalen dan moet en geeft 5 concrete
tips. “Met een paar kleine veranderingen kan je jouw belastingaangifte optimaliseren.”
Nogal wat mensen blijken te goeder trouw te veel belastingen te betalen. Omdat ze de
aanwijzingen op de aangifte verkeerd begrijpen en de fiscus dat misverstand niet corrigeert.
“Ik wil de mensen geen eten geven die het onderhoudsgeld voor hun kinderen in hun
aangifte noteren en er dan onnodig belastingen op betalen”, bezweert Koenraad Tranchet
ons. De fiscalist maakt – net zoals ook onze geldexpert prof. Michel Maus – deel uit van
Fiscaal Ideaal, een actiegroep van belastingexperten die voor een meer transparant
belastingsysteem pleiten. “Die transparantie zou al erg welkom zijn in de belastingaangifte”,
zucht Tranchet. “En het is jammer dat de fiscus in bepaalde gevallen niet zelf aangeeft hoe je
fouten vermijdt en hoe je die belastingaangifte zo invult dat je niet meer belasting betaalt
dan nodig. Nu moet je dat zelf (laten) uitzoeken.
Met een paar kleine veranderingen kan je jouw belastingaangifte optimaliseren.”
Hieronder kan je Koenraads praktische tips lezen: vergeet ze niet toe te passen!

 1. Onderhoudsuitkeringen voor kinderen op hun aangifte, nooit op de jouwe
  “Die onderhoudsuitkeringen zijn bedoeld voor de kinderen die ten laste zijn genomen, en
  worden fiscaal dan ook als inkomsten van de kinderen beschouwd. Het moet in principe dus
  op de belastingaangifte van de kinderen zelf ingevuld worden en NOOIT op die van een
  ouder, ook al wordt het geld op diens rekening gestort. Als je die bedragen toch vermeldt op
  jouw belastingaangifte, wordt maar liefst 80 procent ervan toegevoegd aan jouw belastbaar
  inkomen en betaal je er dus ook belastingen op, in je persoonlijke hoogste schijf….”
 2. Vooringevulde verdeling herverdelen zodat grootste bedrag bij meest verdienende
  partner staat

  “Als een wettelijk samenwonend of getrouwd koppel nog een hypothecaire lening van voor
  2015 heeft lopen waarvan de aflossingen en premies voor schuldsaldoverzekering in
  rekening mogen gebracht worden voor belastingvermindering voor de woning die ze
  betrekken, is de fiscus soms zo attent om dat al in te vullen in de Tax-on-webbelastingaangifte
  of VVA”, grijnst Koenraad. “Alleen: zij delen dat bedrag in twee en zetten
  evenveel bij elk van de partners. Als beide partners evenveel inkomsten hebben, maakt dat
  niets uit. Maar als een van de partners in een hogere belastingschijf zit dan de andere, is het
  veel verstandiger om dat bedrag anders over de partners te verdelen. Als je dan een groter
  bedrag bij de meest verdienende partner zet, dan heeft de belastingvermindering het meest
  effect en kan dat al snel een besparing van enkele honderden euro op de belastingen
  opleveren.”
 3. Langetermijnsparen vul je vaak beter niet in
  “Wie zijn voordeel doet met de Vlaamse woonbonus van vóór 2016, moet er rekening mee
  houden dat dat fiscaal voordeel begrensd is én dat ook het federale langetermijnsparen
  daaronder valt. Als jouw woonbonus je al aan het grensbedrag brengt, heeft het niet alleen
  geen zin om ook nog aan langetermijnsparen te doen en dat aan te geven. Je krijgt er geen
  extra fiscaal voordeel door, maar je betaalt op het einde van de rit wel 10 procent
  belastingen op wat je uiteindelijk bijeengespaard hebt. Het zou fair zijn als de fiscus in Taxon-
  web een waarschuwing zou inbouwen als langetermijnsparen geen zin heeft.”
  “Als je aan federaal langetermijnsparen doet en een Vlaamse woonbonus hebt van tussen
  2016 en 2019, staat dat wel los van elkaar. Dan heeft het uiteraard wel zin.”
 4. Pensioensparen heeft geen zin als je inkomen te laag is of je grote gezinslasten hebt
  “Ik zie vaak mensen die aan pensioensparen doen terwijl ze daar geen
  belastingvermindering voor krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze te lage inkomsten hebben of
  grote gezinslasten. In zulke gevallen hebben ze geen belastingvoordeel, maar worden ze wel
  op hun zestigste alvast belast op het gespaarde bedrag. Om fiscale redenen pensioensparen
  of langetermijnsparen heeft weinig of geen zin bij een echt laag belastbaar inkomen.”
 5. Zet kinderen in nieuw samengestelde gezinnen ten laste van meest verdienende partner
  “Feitelijke samenwoners waarvan de ene partner beduidend meer verdient dan de andere
  en nog aftrekposten kan gebruiken, kunnen met het volgende hun voordeel doen.
  Ook al is de meest verdienende partner in een nieuw samengesteld gezin niet de vader of moeder
  van de kinderen, kan je ze toch best ten laste van hem of haar zetten en de uitgaven voor de
  kinderopvang ook bij hem of haar invullen.
  De volledige belastingvrije som wordt dan optimaal benut, dit in tegenstelling tot een beperkt
  belastingkrediet voor kinderen ten laste.
  Dat kan betekenen dat je als gezin tot een paar duizend euro minder belastingen moet betalen.

https://www.hln.be/geld/laatste-dag-voor-belastingaangifte-nieuw-samengestelde-gezinnen-kunnen-een-paar-duizend-euro-besparen-op-belastingen~a396cd43/