Mythe of waarheid: Kan je bruto meer verdienen en netto minder overhouden?

Kan je door bruto meer te verdienen netto minder overhouden? Het is een belangrijk
vraagstuk voor werknemers die opslag aangeboden krijgen of overwegen om zelf bij hun
baas aan te kloppen met een wens naar meer loon. Jobat.be polste bij Koenraad Tranchet
die als fiscaaltechnisch docent en analist dag in dag uit bezig is met deze materie.
De zogenoemde achteruitgang van je netto-inkomen na een promotie noemen we de
promotieval. “De promotieval is een wetenschappelijk feit: op het wettelijke minimumloon
van 1.600 euro bruto wordt amper 5,5 procent afgehouden. Op de volgende marge van
1.000 euro wordt er gemiddeld 74,4 procent afgeroomd”, zegt Koenraad Tranchet. “Van
deze fictieve 1.000 euro bruto opslag hou je dus 256 euro netto over, maar daar zitten de
patronale bijdragen (sociale bijdragen op het loon, red.) nog niet eens in vervat. Er blijft dus
heel weinig van over. België is wereldkampioen in het belasten van opslag”, foetert hij.

Lees hier welke factoren bepalen hoeveel je overhoudt van je loon.
“De laagste lonen worden het meest belast bij loonopslag.
Verkeerde perceptie
Volgens Tranchet leeft bovendien een verkeerde perceptie als het gaat om loonopslag,
wanneer je de lagere en de hogere lonen met elkaar vergelijkt. “De meeste mensen denken

dat een opslag bij een hoog loon meer zal belast worden dan bij een laag loon en zeker als je
in een hogere schijf komt. Door de vele fiscale koterijen die zijn ingebouwd is het net
andersom. De laagste lonen worden het meest belast bij loonopslag. De laatste 15 jaar
hebben de diverse regeringen via fiscale en andere ingrepen geprobeerd de laagste lonen
extra netto te laten genereren. Dat is heel nobel maar het zorgt anderzijds voor een zwaar
neveneffect.”
“De toegekende sociale (minder RSZ) en fiscale werkbonussen worden naarmate het loon
stijgt sterk afgebouwd. En een afbouw van een voordeel resulteert in het extra afromen van
een eventuele opslag. Dan mogen we niet vergeten dat bij de lage inkomens een opslag
invloed kan hebben op sociale tegemoetkomingen. Ik denk hierbij aan kinderopvangkosten,
studietoelagen en de huurprijs van een sociale woning. Maar de lijst is echter langer dan dit.
De promotieval bij de lagere lonen kan zo om fiscale en sociale redenen tot 100 procent of
meer oplopen.” Lees hier hoeveel RSZ jij betaalt.

In deze tabel van Koenraad Tranchet zie je welke afhoudingen van toepassing zijn op de volgende marge
van 500 euro van je loon, dus zonder het effect van de eventuele sociale voorzieningen. © rv
Een vaak gehoorde theorie is: als je met je loonopslag in een hogere belastingschijf
terechtkomt en zo meer belastingen moet betalen, dan kun je bruto meer en netto minder
overhouden bij inkomsten uit arbeid. Tranchet schept duidelijkheid. “Dat is een mythe. Een
mythe die komt van de loonberekening op het einde van de maand. Krijg je een
loonherziening of minieme opslag, dan kan je in een ander barema van de
bedrijfsvoorheffing belanden en effectief netto minder overhouden in die maand. Maar dat
gaat over een voorschot, dat in je belastingaanslag wordt geregulariseerd. Dat extra stukje
bedrijfsvoorheffing resulteert dan in minder bijbetalen of meer terugkrijgen van de
belastingen. Elke belastingschijf wordt namelijk apart berekend en enkel het deel dat in die
hogere schijf komt, wordt aan dat tarief belast.”
Tranchet is formeel in zijn besluit. “Extra loon zal altijd meer netto opleveren. Opslag is dus
altijd goed, maar wat je eraan overhoudt op het einde van de maand is vaak niet vet.
Dat bewijst de promotieval en dat is een jammerlijke zaak. Maar opslag weigeren doe je gewoon
niet. Anders kom je in situaties waarbij mensen bewust niet te veel willen verdienen,
omwille van hun sociale voorzieningen. Daar willen we toch ook niet naartoe. Ik begrijp de
dag van vandaag heel goed dat mensen voorstander zijn van loonoptimalisatie onder de
vorm van extralegale voordelen, om zoveel mogelijk netto over te houden. Maar dat wil
daarom niet zeggen dat er niets moet gedaan worden aan die enorme promotieval bij alle
inkomensgroepen. Werken moet altijd lonen, ongeacht wat je inkomen is.” Bereken hier
hoeveel er netto van jouw loon moet overblijven.

https://www.hln.be/geld/mythe-of-waarheid-kan-je-bruto-meer-verdienen-en-netto-minder-overhouden~a8877229/