Fiscaal IDEAAL

Actiegroep voor de belastingbetaler

Nieuws: Overleg over het Voorstel voor de Vereenvoudigde aangifte

Fiscaal IDEAAL had eind vorige maand een tweede overleg met het Kabinet Financiën en met een aantal medewerkers van de FOD Financiën over het voorstel voor de vereenvoudigde aangifte (ook gekend als VVA).

In het overleg, gevoerd door leden van onze werkgroep VVA, werd een vooruitblik gedaan naar het nieuwe aangifteseizoen in de personenbelasting, dat er snel aankomt en naar de rol, die het VVA dit jaar zal gaan innemen.

Hoe het VVA er dit jaar juist zal uitzien en welke inhoudelijke wijzigingen er zullen worden aangebracht, konden we voorlopig nog niet vernemen. Hiervoor werd verwezen naar de persconferentie, die de Minister van Financiën naar jaarlijkse traditie zal geven en waarin alle nieuwigheden in detail uit de doeken zullen worden gedaan.

Het spreekt voor zich dat Fiscaal IDEAAL er als de kippen bij zal zijn om deze belangrijke persconferentie te volgen zodat we de belastingbetaler naar goede gewoonte op de hoogte kunnen houden van een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Wij zitten intussen echter niet stil. Op basis van onze ervaringen en denkoefeningen van vorig jaar, hebben we een 10-puntenplan opgemaakt over het VVA. Dit plan werd overgemaakt en toegelicht tijdens het overleg met Financiën. Momenteel wordt het plan door de overheid verder bestudeerd en eveneens in april gaan wij hierover verder in overleg met hen. Het 10-puntenplan zal in volgende reeks artikelen van Fiscaal IDEAAL per thema nader uit de doeken worden gedaan.

Gelukkig lopen veel bezorgdheden in het plan parallel wat zowel de belangen van de belastingbetaler als deze van de administratie aangaat. Ieder heeft er immers alle belang bij dat de aangiftewerkzaamheden zo vlot mogelijk kunnen verlopen en tevens aanleiding geven tot een zo correct mogelijke taxatie achteraf.

Hoewel dit op zich niet eigen is aan het VVA, kwam tijdens het overleg ook het onderwerp van de communicatie tussen de administratie en de belastingbetaler specifiek aan bod. Het herstellen en verbeteren van een vlotte tweewegcommunicatie wordt door Fiscaal IDEAAL immers als uiterst belangrijk gezien. Hier is niet enkel ruimte voor verbetering van de VVA, maar de communicatie vormt over de hele lijn een belangrijk knelpunt in de hedendaagse fiscaliteit. Wat dit onderwerp betreft zaten we minder op één lijn met onze gesprekspartners, die zich niet altijd bewust leken te zijn van tal van praktische en juridische problemen, die zich op het terrein alle dagen voordoen.

Wij zullen dan ook onze rol als spreekbuis van de belastingbetaler verder blijven vervullen en feedback blijven geven aan de overheid over de gebruikerservaringen en verwachtingen van de belastingbetalers en van de moeilijkheden, die volgens ons nog uit de wereld moeten worden geholpen.

Net zoals de maatschappij meer algemeen een transitie doormaakt naar een verdere digitalisering, doet deze evolutie zich ook voor in de fiscaliteit. Fiscaal IDEAAL heeft echter kunnen vaststellen dat de omslag naar een volledige digitale werking vooralsnog te snel werd ingezet en dat een aanzienlijke groep belastingplichtigen uit de digitale boot aan het vallen is. Ook voor cijferberoepers is er een merkelijke daling van de efficiëntie vast te stellen, daar waar men van digitalisering juist een verbetering zou mogen verwachten.

Wat deze communicatie betreft zal Fiscaal IDEAAL nog veel initiatieven ondernemen en ondersteunen, waarbij wij al konden vaststellen complementair te zijn met diverse beroepsverenigingen voor cijferberoepers en juristen, die eveneens met dit thema begaan zijn. Dit verhaal vindt ongetwijfeld verder vervolg in de komende maanden en zelfs jaren. Hierbij streven wij ernaar de belangen van de belastingbetaler zo goed mogelijk te dienen en een bijdrage te leveren aan een continue verbetering van het fiscale landschap in België.

7 maart 2022

Jan Lambrechts, lid werkgroep VVA bij Fiscaal IDEAAL