Streven naar een beter belastingklimaat voor burger & bedrijf

Over Fiscaal ideaal

Fiscaal Ideaal is de actiegroep voor de belastingbetaler. De groep werd opgericht met het doel te streven naar een eenvoudigere en begrijpbare wetgeving, een fiscaal stelsel dat niet discrimineert, meer rechtszekerheid inzake fiscaliteit en een betere relatie tussen burger en fiscus. De actiegroep werd in 2021 onder de vorm van een vzw opgericht door een aantal geëngageerde pioniers in de fiscaliteit.

Fiscaal Ideaal is een volkomen onafhankelijke en objectieve organisatie, los van politieke en levensbeschouwelijke stromingen. 

Kom hier meer te weten over onze stichters.

Kom hier meer te weten over onze missie.